Sinds de eerste metingen in 1830 is de kracht van het aardmagnetisch veld met bijna 10% afgenomen. Alleen al in de afgelopen 100 jaar is het veld 6% zwakker geworden. Vermoedelijke oorzaak is een tijdelijke omkering van het aardmagnetisch veld, zoals dat om de 250.000 jaar optreedt. Dan wordt een zogenoemde contra-veld opgebouwd, dat de kracht van het huidige magnetische veld sterk reduceert of zelfs tot nul terugbrengt.

Vragen

Dat roept vele (wetenschappelijke) vragen op. Hoe lang kan de aarde blootgesteld worden aan zonnewind? Wat gebeurt met de magnetische krachten in de atomen? Welke invloed heeft deze ontwikkeling op de gezondheid?

Bronvermelding:
Uitgave: ‘Eindelijk Gezond’ | Dr. Verena Breitenbach | ISBN: 978-3-937964-75-1
Uitgave: ‘Mehr Energie’ | ISBN nummer: 3-00-012966-9
Categorie(Γ«n): Informatie

Geïnteresseerd in onze magneet-producten? Bekijk het volledige assortiment in de webshop!