Onze voorvaderen waren weliswaar kinderen van hun tijd, maar verdienen zeker ons respect als het gaat om het onderzoeken en documenteren van de effecten van bijvoorbeeld magneettherapie.

De oude Chinezen | rond 2.500 v. Chr.

Waarschijnlijk hebben de oude Chinezen vroeger al magneettherapie gebruikt voor genezingsdoeleinden. Tot op de dag van vandaag worden in de traditionele Chinese geneeskunde natuurlijke methodes veelvuldig toegepast. Niet alleen ter genezing van kwalen, maar zeker ook preventief. Wij noemen het gebruik van kruiden en natuurlijk de toepassing van acupunctuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van gemagnetiseerde naalden. Magneettherapie is ook een natuurlijke methode en werkt holistisch.

De oude Egyptenaren | rond 2.500 v. Chr.

Naast Egyptische mummies werden er ook van magneetsteen (Magnetiet) gemaakte godenbeelden gevonden. Bekend zijn ook de „mystieke ogen“ van stenen goden met hun krachtige magnetische eigenschappen. Het is in ieder geval zeker, dat de Egyptenaren natuurlijke magneten voor medicinale doeleinden hebben gebruikt. In de medische literatuur van het oude Egypte treft men bij de opsomming van geneesmiddelen veelvuldig de term ‘magneetsteen’ aan. Van Cleopatra (69 – 30 v. Chr.) wordt beweerd, dat zij magneten als anti-aging schoonheidsmiddel heeft gebruikt. De toepassing van magneettherapie was in deze tijd dus compleet normaal.

Thales van Milete | 624 – 546 v. Chr.

Eén van de zeven wijzen; met hem begon de natuurfilosofie. Thales van Milete was de eerste mens, waarvan bekend is, dat hij de aantrekkingskrachten van de magneetsteen herkende. Volgens hem had de magneet een ziel.

Euripides | 480 – 406 v. Chr.

Deze Griekse dichter is bekend als schrijver van het wereldberoemde drama met de titel „Elektra“. Van deze meisjesnaam is het begrip ‘elektronica’ afgeleid. Volgens Euripides werkt de natuurlijke kracht van een magneet positief in op de menselijke psyché.

Hippocrates | 460 – 370 v. Chr.

De beroemdste Griekse arts uit de oudheid formuleerde de basisprincipes van de medische ethiek. Vastgelegd in ‘de eed van Hippocrates’, die iedere arts nog steeds moet afleggen. Hippocrates adviseerde bijvoorbeeld het gebruik van magneetpoeder tegen onvruchtbaarheid.

Plinius | 23 – 79

Plinius is bekend als schrijver van het boek ‘Historia Naturalis’. Daarin de vermelding dat magneten goed zijn voor de ogen is en brandwonden genezen.

Hildegard van Bingen | 1098 – 1179

Hildegard van Bingen was een visionaire natuurwetenschapster en vermeldde haar werk ‘Physica/De Lapidibus’ de toepasbaarheid van magneettherapie als middel tegen verlamming, beroerte en geelzucht.

Paracelsus | 1493 – 1541

Deze beroemde arts, chemicus en filosoof uit de Renaissance vertrouwde eveneens op de genezende kracht van magneettherapie: volgens hem was het voldoende om de magneetsteen op die plek van het lichaam te plaatsen, waar de ziekte begonnen is. Volgens zijn aanwijzingen werden magneetstenen fijngemaakt tot poeder en daarvan werden genezende pleisters gemaakt.

Christian Wolff | 1679 – 1754

Eén van de belangrijkste filosofen uit de Tijd van de Verlichting. Een uitspraak van hem was: ‘Van alles wat uit de aarde wordt opgegraven, is niets wonderbaarlijker dan de magneet.’

Franz Anton Mesmer | 1734 – 1815

Deze Weense arts verkondigde zijn ideeën over het zogeheten ‘dierlijk magnetisme’, dat magnetische eigenschappen toekende aan het menselijk lichaam. Bekende persoonlijkheden uit die tijd, zoals Washington, Balzac en Schopenhauer waren grote aanhangers van de leer van Mesmer

Johann Wolfgang von Goethe | 1749 – 1832

Von Goethe was hoogstwaarschijnlijk ook zeer onder de indruk van de leer van Mesmer. Hij zei: ‘Wij hebben allemaal iets van elektrische en magnetische kracht in ons en oefenen net als de magneet zelf een aantrekkings- en afstotingskracht uit. Tussen geliefden is deze magnetische kracht bijzonder sterk en werkt zelfs op grote afstand.’

Emil du Bois-Reymond | 1818 – 1896

Deze fysioloog slaagde er als eerste in aan te tonen, dat in het dierlijke en menselijke lichaam elektrische stromen vloeien in de vorm van spier- en zenuwstromen met een de daaraan gekoppelde magnetische werking

Linus Pauling | 1901 – 1994

Linus Pauling werd onderscheiden met de Nobelprijs voor Chemie en de Nobelprijs voor de Vrede. In 1935 ontdekte hij de magnetische eigenschap van de rode bloedlichaampjes.

Werner Heisenberg | 1901 – 1976

Ook Werner Heisenberg was winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde. Hij schreef de magnetische kracht een sleutelrol toe, toen hij zei: ‘De magnetische energie is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt.’

Bert Sakmann en Erwin Neher

Deze beide professoren Neher (geboren 1944) en Sakmann (geboren 1941) ontvingen in 1991 de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde voor de ontwikkeling van de Patch-Clamp techniek, waarmee de stroming door de celmembraan bij de stofwisseling gemeten kan worden.

Thomas C. Skalak | Moderne wetenschapper 21e Eeuw

Professor Thomas C. Skalak geeft les en doet onderzoek aan de Universiteit van Virginia. Hij heeft bewezen, dat een magneetveld ontspannend werkt op de bloedvaten en daardoor onder andere leidt tot het sneller slinken van zwellingen.

Bronvermelding:
Uitgave ‘Eindelijk Gezond’ | Dr. Verena Breitenbach | ISBN: 978-3-937964-75-1
Categorie(ën): Informatie

Geïnteresseerd in onze magneet-producten? Bekijk het volledige assortiment in de webshop!